இயக்கப் பாடல்கள்


பெண்ணே பெண்ணே

No File


பெண்ணே பெண்ணே போராடு

No File


அவர்தாம் பெரியார்

No File


தோழா வா தோழா

No File


தொண்டு செய்து

No File


அய்யாவின் பாதையிலே

No File


அய்யாவின் இதய துடிப்பு.

No File


பத்து வயதில் ஒரு இன மொட்டு

No File


எங்கள் அய்யா பெரியார் - க. முனியாண்டி

No File


பெரியார் பற்றி ஹனிபா பாடிய பாடல்

No File


பெண்ணே பெண்ணே

No File


தமிழரெல்லாம் மானத்தோடு

No File


தமிழன் தமிழனாக வாழவேண்டும்

No File


ஈரோட்டு சிங்கமட

No File


ஆடுமயிலே பாடுகுயிலே

No File


செந்தமிழ் நாட்டினிலே

No File


அவர்தாம் பெரியார்

No File


ஊன்றி வரும் தடி- கண்ணதாசன்

No File


இதயம் வெடிக்கின்றதே(இருட்டறையில் உள்ளதடா ஈழம்)

No File


வங்கக் கடலலையே (இருட்டறையில் உள்ளதடா ஈழம்)

No File


ஈழத் தமிழா (இருட்டறையில் உள்ளதடா ஈழம்)

No File


மகளிர் பாடல்-13

No File


மகளிர் பாடல்-12

No File


மகளிர் பாடல்-11

No File


மகளிர் பாடல்-10

No File


மகளிர் பாடல்-9

No File


மகளிர் பாடல்-8

No File


மகளிர் பாடல்-7

No File


மகளிர் பாடல்-6

No File


மகளிர் பாடல்-5

No File


மகளிர் பாடல்-4

No File


மகளிர் பாடல்-3

No File


மகளிர் பாடல்-2

No File


மகளிர் பாடல்-1

No File


சிரிப்பு வருது (விடுதலை முழக்கம்)

No File


அறிவுக்கு தடையே (விடுதலை முழக்கம்)

No File


திருமணந்தான் (விடுதலை முழக்கம்)

No File


கோயில் குளம் (விடுதலை முழக்கம்)

No File


தமிழினத்தார் (விடுதலை முழக்கம்)

No File


அறிவுக்கே(விடுதலை முழக்கம்)

No File


பெரியார் பணி தொடரும் (விடுதலை முழக்கம்)

No File


பெரியார் போல் (விடுதலை முழக்கம்)

No File


இலட்சியக்கொடி (விடுதலை முழக்கம்)

No File


உலகாளும் (விடுதலை முழக்கம்)

No File


கல்யாணமாகாத பெண்ணே

No File


தந்தைபெரியார் போல உழைத்த

No File


கிழவனல்ல அவன் கிழக்குதிசை

No File


தமிழா தமிழா ஒன்றுபடு

No File


புரட்சிக்கவிஞர் வரிகள்

No File


தமிழா பாடு

No File


பேரறிவாளர் அவர் பெரியாரென்னும் ஈவெரா

No File


கண்கள் நமக்குமுண்டு

No File


யாருக்கும் வெட்கமில்லை தோழனே

No File


என்னசெய்யவேண்டும் இளைஞரே

No File


சாமி கும்மிடும் சின்னண்ணே

No File


தமிழ் தாயே

No File


ஏனென்று எதற்கென்று கேள்விகள் கேட்க‌

No File


தோழா வா தோழா

No File


போருக்கு அஞ்சாத வீரர்

No File


கருஞ்சட்டை சிறுத்தையே வருக‌

No File


தாலியாம் தாலி

No File


பெரியாரைபோல்....

No File


பெரியாருள் பெரியார்

No File


அறிவுக்கே வாழ்வளித்தார்

No File


உன்னைதான் விடுதலையே..

No File


உலக பெரியார்கள்

No File


தொண்டர்க்கும் தொண்டர்..

No File


பெண்ணே வீழ்ச்சியும் சூழ்ச்சியும் தாண்டு.|

No File


தமிழனே இது கேளாய்..

No File


பெரியார் பணி தொடரும் பெருமகனே..

No File


தெரு விளையாடல்

No File


கருஞ்சட்டை சிறுத்தையே வருக..

No File


பெரியார் போல புரட்சியாளர்

No File


பக்தி வந்தா புத்திபோயிடும்...

No File


வானொலி எதுக்கு? டி.வி எதுக்கு?...

No File


பக்தியில தமிழன் ....

No File


பெரியார் பெரியார்

No File


எங்கள் தமிழினம் தூங்குவதோ

No File


கிழவனல்ல அவன் கிழக்குதிசை

No File


தமிழனுக்கு புத்தாண்டு....

No File


எங்கும் இருக்கின்றார்!

No File


நம் நாடு

No File


ariukkuvelaikudu

No File


ENGALEIYAKKAM

No File


MUDATHANATHINIL

No File


VARUNGAL

No File


TAMILARELLAM MANA

No File


SENTAMIL NATINILE

No File


THALIYAM

No File