இயக்கப் பாடல்கள்


வேட்டி சட்ட எடுக்கனும்

தாலியாம் தாலி

பெண்ணே பெண்ணே

பெண்ணே பெண்ணே போராடு

அவர்தாம் பெரியார்

தோழா வா தோழா

தொண்டு செய்து

அய்யாவின் பாதையிலே

அய்யாவின் இதய துடிப்பு.

பத்து வயதில் ஒரு இன மொட்டு

எங்கள் அய்யா பெரியார் - க. முனியாண்டி

பெரியார் பற்றி ஹனிபா பாடிய பாடல்

பெண்ணே பெண்ணே

தமிழரெல்லாம் மானத்தோடு

தமிழன் தமிழனாக வாழவேண்டும்

ஈரோட்டு சிங்கமட

ஆடுமயிலே பாடுகுயிலே

செந்தமிழ் நாட்டினிலே

அவர்தாம் பெரியார்

ஊன்றி வரும் தடி- கண்ணதாசன்

இதயம் வெடிக்கின்றதே(இருட்டறையில் உள்ளதடா ஈழம்)

வங்கக் கடலலையே (இருட்டறையில் உள்ளதடா ஈழம்)

ஈழத் தமிழா (இருட்டறையில் உள்ளதடா ஈழம்)

மகளிர் பாடல்-13

மகளிர் பாடல்-12

மகளிர் பாடல்-11

மகளிர் பாடல்-10

மகளிர் பாடல்-9

மகளிர் பாடல்-8

மகளிர் பாடல்-7

மகளிர் பாடல்-6

மகளிர் பாடல்-5

மகளிர் பாடல்-4

மகளிர் பாடல்-3

மகளிர் பாடல்-2

மகளிர் பாடல்-1

சிரிப்பு வருது (விடுதலை முழக்கம்)

அறிவுக்கு தடையே (விடுதலை முழக்கம்)

திருமணந்தான் (விடுதலை முழக்கம்)

கோயில் குளம் (விடுதலை முழக்கம்)

தமிழினத்தார் (விடுதலை முழக்கம்)

அறிவுக்கே(விடுதலை முழக்கம்)

பெரியார் பணி தொடரும் (விடுதலை முழக்கம்)

பெரியார் போல் (விடுதலை முழக்கம்)

இலட்சியக்கொடி (விடுதலை முழக்கம்)

உலகாளும் (விடுதலை முழக்கம்)

கல்யாணமாகாத பெண்ணே

தந்தைபெரியார் போல உழைத்த

கிழவனல்ல அவன் கிழக்குதிசை

தமிழா தமிழா ஒன்றுபடு

புரட்சிக்கவிஞர் வரிகள்

தமிழா பாடு

பேரறிவாளர் அவர் பெரியாரென்னும் ஈவெரா

கண்கள் நமக்குமுண்டு

யாருக்கும் வெட்கமில்லை தோழனே

என்னசெய்யவேண்டும் இளைஞரே

சாமி கும்மிடும் சின்னண்ணே

தமிழ் தாயே

ஏனென்று எதற்கென்று கேள்விகள் கேட்க‌

தோழா வா தோழா

போருக்கு அஞ்சாத வீரர்

கருஞ்சட்டை சிறுத்தையே வருக‌

பெரியாரைபோல்....

பெரியாருள் பெரியார்

அறிவுக்கே வாழ்வளித்தார்

உன்னைதான் விடுதலையே..

உலக பெரியார்கள்

தொண்டர்க்கும் தொண்டர்..

பெண்ணே வீழ்ச்சியும் சூழ்ச்சியும் தாண்டு.|

தமிழனே இது கேளாய்..

பெரியார் பணி தொடரும் பெருமகனே..

தெரு விளையாடல்

கருஞ்சட்டை சிறுத்தையே வருக..

பெரியார் போல புரட்சியாளர்

பக்தி வந்தா புத்திபோயிடும்...

வானொலி எதுக்கு? டி.வி எதுக்கு?...

பக்தியில தமிழன் ....

பெரியார் பெரியார்

எங்கள் தமிழினம் தூங்குவதோ

கிழவனல்ல அவன் கிழக்குதிசை

தமிழனுக்கு புத்தாண்டு....

எங்கும் இருக்கின்றார்!

நம் நாடு

ariukkuvelaikudu

ENGALEIYAKKAM

MUDATHANATHINIL

VARUNGAL

TAMILARELLAM MANA

SENTAMIL NATINILE

THALIYAM